More_vert Det finns ingen lagstiftning om att nappflaskor ska vara märkta med att de innehåller detta ämne.More_vert För det första, som vi ser det, är villkorligheten för dessa lån ett ämne för diskussion.

Organiska ämnen

stort problem i vattenmiljö. Phosphates in detergents - Questions and answers Kemikalier i textilier Kläder och andra textilier kan ha behandlats med kemiska ämnen som är farliga för människors

Tips på samtalsämnen

computer - no Kindle device required. En plats för viktiga möten, avkoppling och utsökta matupplevelser, i unik historisk miljö. Nedan till vänster en bild på en badkarsbräda som man

Ämne på engelska

clinical studies, use of Epoetin alfa and other erythropoiesis-stimulating agents (ESAs) have shown: In studi clinici controllati, luso di epoetina alfa e di altri agenti stimolanti leritropoiesi (ESA) ha

Expand_more, that is most certainly not a matter for comment by the Commission.More_vert Detta ämne gäller därför också skydd av konsumenternas intressen.There is no legislation on the labelling of bottles containing this substance.

More_vert I annat fall kommer förvaringen av detta giftiga ämne att utgöras av själva den mänskliga kroppen.The same material will come up again in Parliament.More_vert Jag ställer mig emellertid en fråga som rör det ämne som vi diskuterar i kväll.