Du kan erbjuda hjälp tills personen mår bättre.Det är också inblandat i oro, irritabilitet och förmågan att tänka.Det är också viktigt att utifrån den symtombild som dominerar just hos dig välja rätt läkemedel eller annan behandling.

Om du lär dig mer om din sjukdom blir du även mer motiverad att fullfölja den viktiga behandlingen.För varje depression kan det bli svårare att komma ur nästa.

Sömnen brukar också bli bättre om kroppen har fått arbeta ordentligt under dagen.Kom ihåg att depression är en sjukdom.