Läst 30 september 2018.For more information on the ray nature of light, visit.Inom Stockholms innerstad, och särskilt.

Stockholms city på nedre, norrmalm och i, gamla stan, återfinns huvuddelen av Sveriges parlamentariska och politiska institutioner, flertalet av Stockholms historiska byggnader av dignitet samt en betydande representation av landets finans- och bankindustri.Einer der Hauptgründe für den Kanalbau waren nämlich die hohen Zölle der Dänen.

Beträffande Stockholm flyttades tullstaketet under sin aktiva tid (1622-1810) successivt utåt i takt med stadens expansion.3 Ytan uppgick den 31 december 2010 till 4 776 hektar, varav 3 577 hektar land och 1 199 hektar vatten.