Hitta din aktivitet här!Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning.

Du kan arbeta för jämställdhet utan att använda genusteorin för att förklara världen.Diskrimineringsombudsmannen ( ) arbetar mot diskriminering som bland annat har med kön och könsidentitet att göra, men även för andra samband, till exempel ålder och religion.

Vi tänker så här: jämställdhet kan inte finnas utan jämlikhet, de går hand i hand.De andra aktörerna är Nationella sekretariatet för genusforskning, länsstyrelserna, Svenska ESF-rådet, Vinnova och Sveriges Kommuner och Landsting.Sveriges jämställdhetspolitik, sedan 1970-talet har jämställdhetspolitiken haft en central ställning i samhällsdebatten och sverige räknas ofta som ett föregångsland angående detta arbete.