Italy 4880804, wind, vodafone see SMS short codes for other countries.Adverbavledning ( muntligt )?

SwedishÄr det möjligt att få frågan besvarad muntligt nästa gång i stället för att få den besvarad skriftligt?SwedishJag skall begära ordet strax, om punkt 9, för ett mycket litet muntligt ändringsförslag.

Hmm, there was a problem reaching the server.More_vert I shall gladly try, but I cannot answer the question here orally.