Create a clipboard You just clipped your first slide!Problemet Bekämpningsmedel i jordbruket förgiftar bin.
News not found

Man såg risker med mikrobiell påverkan på grundvatten och att teknikerna saknade potential för näringsåterföring.Ytterligare undersökningar planerades för att klargöra utbredning av det undre magasinet.Under början av 1990-talet ifrågasattes teknikerna med infiltration och markbädd för enskilda avlopp.

Bidödligheten i Sverige varje år.Be the first to like this.