Det är ett av de receptfria läkemedel som bygger på paracetamol, som du på egen hand kan behandla tillfällig lindrigare smärta och febertillstånd med.Se upp, då du använder Pamol kan det finnas en risk, även om det är i sällsynta fall, att medicinen kan påverka de vita blodkropparna så att ditt infektionsförsvar försämras.I mycket sällsynta fall (färre än en av tio tusen) finns risken att du drabbas av allergiska reaktioner eller anafylaktisk chock.

Pamol eller alvedon

ibuprofen finns i bland annat Ipren och Ibumetin. Tandvärk beror vanligen på inflammation i tandens nerv eller i benet vid tandens. Alvedon, Panodil, Curadon, Reliv och. Då kan du

För att känna dig säker, och om du behöver ett smärtstillande preparat under längre tid kan du tala med din läkare om att använda Pamol.Kanske tror du att ett receptfritt läkemedel är ofarligt, och det är inte helt ovanligt att man stoppar i sig fler tabletter än de rekommenderade.

Pamol är en vit, oval tablett med en brytskåra som gör det lättare att dela tabletten, om du behöver göra det för en mindre dos.Om du har anledning att misstänka att du fått i dig en för hög dos, ska du därför genast kontakta läkare!Pamol är en smärtstillande medicin som du kan använda vid lindrigare smärttillstånd.