Från Wikipedia, hoppa till navigering, hoppa till sök, ordbok.Samhällskunskap ett skolämne i Sveriges grundskola och gymnasieskola.

Eusocialitet, organismsamhälle inom ekologin innefattar populationerna av samtliga arter (växter, djur och mikroorganismer) inom ett visst geografiskt område.Samhälle kan avse: Samhälle (sociologi) en grupp av människor som förenas av ett nätverk av sociala relationer med viss varaktighet och kontinuitet.

Samhällsvetenskap en beteckning på de vetenskapliga ämnen som studerar samhället ur olika aspekter.Samhälle djur ett levnadssätt hos djur där de lever i ett organiserat, hierarkiskt samhälle,.