Tingsrätten ser till att ansökan delges den andra makan.För en del barn kan det ta tid att acceptera en ny partner och då är det viktigt att du fortsätter att umgås ensam med ditt barn.Om den nya partnern och barnet tycker om varandra och vill umgås underlättar det.

Det kan också finnas andra ställen just där du bor.Barn kan också få stöd av kommunen eller landstinget.

Det är viktigt att du håller överenskommelser och träffar barnet de tider som ni har kommit överens.Det finns många sätt att reagera.Tingsrätten upplöser sedan äktenskapet genom dom.