It worked great under sheer gaucho or full pants.To miss (an opportunity etc ).

Slips på begravning

de övriga runt bordet. . En menar att den avlidna önskat jordbegravning och den andre menar att den avlidna ville kremeras. De försäkringar som vanligtvis bör följas upp är

"Mini slips" are yet another size option for waist slips.A quick temporary solution is to spray a mist of water on the slip.Intricate decorations and lace designs are almost completely absent from modern day slips.

To say (something) unintentionally.As an alternative to the full slip, a waist slip with a matching camisole can be worn.