Avoid sitting or standing for a long time.Verkligheten är att fettsugning och bukplastik återhämtning är smärtsamt och innebär allvarliga stillestånd.

Svullnad går inte bort på några dagar.Foot, leg, and ankle swelling is most common in older adults.

Please consult a healthcare professional if you have health concerns.Det finns dock saker du kan göra för att hålla svullnaden avtar efter operation.The condition causes breathing difficulties and severe, chronic swelling in the legs and ankles.