Alkohol försämrar läkningen för alla piercings.Framförallt är alkohol blodförtunnande, vilket gör att nygjorda piercings svullnar mer och gör att svullnaden håller i sig längre.

Har du svullnad hela tiden eller är det värre på morgonen eller på kvällen?Reflexmässigt försöker man harkla upp eller svälja ner svullnaden.

Långa flygplansturer eller bilåkande utan paus.Inga tydliga synliga fynd.