Tito lidé nedovedou rozpoznat, kdy je vhodné mluvit o svých emocích, a tak mohou někdy přílišným odhalením svého citového života uvést kamaráda nebo skupinu vrstevníků do rozpaků.Pokud člověk tyto základy zvládá, daří se mu ve společnosti druhých lidí, umí si najít přátele a toto přátelství si udržet.

The Complete guide to Asperger's syndrome London: Jessica Kingsley Publishers,.112-114 Tony Attwood.Jsou extrémně kritičtí k vlastním nedostatkům i chybám ostatních.Es ist besonders wichtig, einen Rahmen zu schaffen, indem das Kind möglichst normal aufwachsen und sich entwickeln kann.

Scheuen Sie diesen Weg nicht, denn das Burnout-Syndrom lässt sich nicht nur hervorragend behandeln, auch das Stigma der psychischen Krankheiten ist längst zur Nebensache geworden.Jedním ze zdrojů této schopnosti je vyší citlivost jedinců s AS na symboly ve tvaru písmen.