I uterummet saknas inte god ventilation, sällan utrymme och ljudnivån blir sällan störande.Lekar om naturen blir mer realistiska ute i naturen.

Fungerar i lag och enskilt.Leken kombinerar inlärning och rörelse i en tid då det är brist på tid för båda dessa delar.v.s.

Deltagarna delar upp sig i två lag.Leken är ett roligt sätt att lära där endorfinerna medverkar till lust och kreativitet.Låt barnen på tid försöka hitta rätt skruv till rätt mutter.