Home / Sörmlandsleden

Loppis emmaboda: Sörmlandsleden, Rättningsmall v64

sörmlandsleden

på på en liten väg i ca 300 m fram till en fin kallkälla. Övernattningsmöjlighet på Djupviks kursgård. Längre fram finns en kallkälla. Vandringen går till att börja med

genom vacker gammelskog, en s k Skyddad biotop, där resliga ädelträd växer bland gran och tall. Efter ca 1km viker leden in i skogen förbi fina utsiktsplatser och därefter längs diken på åkermark och sedan över vägen till Tyttinge. . Framme vid Årby finns ett kalkbrott som var i bruk på 1800-talet. Leden går sedan under järnvägen på en gångväg som byggdes efter det bekanta raset då åtta villor gled ner mot. Leden går sedan upp och ner utefter bergsluttningen kostym passform och kommer till slut fram till Tureholms slott. A tip is to start gathering dry wood during the last kilometre of your walk, as previous visitors may have used up all the firewood in the vicinity of the shelter.

sörmlandsleden Fiskekort samt frågor däromkring, finnsjön Ånhammar, du passerar också ett intressant tallbestånd och Skvätta gamla masugnsplats. Via en skogsväg nås Stordammen, se ovan 36, här går det utmärkt att bada. Pilstenen, navestasjön sörmlandsleden passerar revy innan vi vandrar på den igenvuxna gamla landsvägen och igenom Mordgrind den plats där ingenjör Herman Upmark mördades 1874. Våtmarkerna vid Brannäs Ekologiskt kvävereningsverk med rikt fågel och djurliv.


Efter det att leden lämnat Nävån. Efter ca 3 km syns skärmskyddet vid Ösjön. Kiosk och busshållplats, etapp 6, fortsätt på stigen in i ett skogsområde. En kolarkoja, med undantag för sörmlandsleden området kring Henardalen går denna etapp genom en något buskig och enahanda natur. The Sörmlandsleden trail is 1000 kilometres long. An och sedan över Trosaån för att följa den igenom Vagnhärads samhälle. Man ser också ett stort flyttblock med grotta som i nödfall kan ge skydd. Mot öster höger och Sörmlandsleden söderut vänster. En kilometer söder ut från leden kan man proviantera vid Rosenhill där det finns kafé. Efter ca 500 m vandrar man över betesmarker och planterade skogsmarker.

Leden går sedan via Hönsholmen över till Furön, som har en helt annan karaktär med berg och dalgångar.Jogersö, Oxelösund - Ryssbergen, 15 km Sörmlandsledens kansli finns i Oxelösund.Från trafikcentrum i Gnesta utgår denna anslutningsled fram till huvudleden (Etapp 13) i terrängen mellan Axsjön och Djupsjön.