Home / Ivf med donerade spermier

Vattenland malmö - Ivf med donerade spermier

ivf med donerade spermier

Letrozol här, fSH-stimulering görs i allmänhet bara om patienten inte har egna ägglossningar och tablettstimulering med Letrozol eller Pergotime inte fungerar. Donatorn lämnar också blod- och urinprov för att

utesluta nedärvda sjukdomar och smittsamma sjukdomar, samt utvärdering av spermaprov för antal spermier som klarar nedfrysning/upptiningsprocess. Läkaren är skyldig att göra en bedömning om det med hänsyn till patientens/ patientparets medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt att inseminationen äger rum och om det kan antas att det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden. Bakgrundshistoria, hur länge har ni försökt få barn? Återföring av frysta befruktade ägg. Efteråt kan man leva som vanligt. En barnlöshetsutredning skall gå snabbt. Hela utredningen tar ca en månad. Frysning av obefruktade ägg, med modern teknik kan även äggen frysas innan befruktning. Vi rekommenderar att du har testat dig själv med sådana stickor under åtminstone någon menscykel innan ni kommer till oss. Mannen lämnar ett spermaprov som prepareras för att isolera de bästa spermierna som sedan sprutas in i kvinnans livmoder med en tunn kateter. Om du ska använda din partners spermier lämnar han provet några timmar sticka mönster innan själva inseminationen. För att försäkra sig om att det blir så måste man betala en s k familjerättsavgift. En utredning för ett par där kvinnan är 30 år bör ha ett annat upplägg än för ett par där kvinnan är. En första ultraljudskontroll görs på dag 10 -12. Om ni har gjort utredningen hos någon av våra samarbetsdoktorer:, kan de oftast ge er motsvarande bedömning, genom att logga in på vår prognosmodell. Gynekologen kommer också att göra en utredning om fertilitet och chans till graviditet. Vi har i regel ingen väntetid utan en planeringstid på ca fyra till sex veckor för en IVF-behandling. Insemination kan göras i en naturlig menscykel eller kombinerat med behandling som stimulerar till ägglossning. Dock är möjligheten att bli gravid på detta sätt något lägre. Med hjälp av en mycket tunn kateter sprutas spermierna in i livmodern. I undantagsfall kan det också bli aktuellt med s k hysteroskopi, vilket innebär undersökning av livmoderns hålrum och slemhinna. För denna bedömning använder vi oss av de matematiska modeller som berörs under rubriken Vetenskap och Resultat.

Ivf med donerade spermier

Det behövs ingen remiss för att ivf komma till oss för utredning. Se till att hanhon har givit dig skriftligt samtycke om hanhon inte kan vara närvarande vid inseminationen. Proceduren tar ca 510 minuter och upplevs inte som smärtsam. Den person som i en parrelation inte är den som genomgår inseminationen måste ge sitt samtycke till behandlingen och tar därigenom på sig föräldraskap till det blivande barnet med alla de rättigheter och skyldigheter som det innebär. Donatorn har inga legala rättigheter eller skyldigheter till de barn som kommer till.

Oftast behövs inte mer än ett par besök på kliniken. För ensamstående kommer gynekologen att välja en lämplig bästa sättet att vinna pengar donator. Ibland räcker det med bara ett besök. Varje steg i utredningen skall vara individuellt anpassat och klart motiverat.

Ju äldre kvinnan är, desto mindre ofta kommer det ägg av god kvalité vilket innebär att det kan ta lång tid innan en graviditet uppstår.Antalet barn med samma donator i den enskilda familjen är däremot inte begränsat.När utredningen är klar kan man börja behandlingen.