Home / Gränby centrum parkering

Pippi långstrump micki, Gränby centrum parkering

gränby centrum parkering

plan 1 vid toaletterna mot södra entren. . On-Street, fyrisborgsgatan 754 50 Uppsala, on-Street, geijersgatan 752 31 Uppsala, on-Street, gränby Bilgata 754 31 Uppsala, on-Street, kungsängsvägen 753

23 Uppsala, on-Street, kvarteret Duvan 753 20 Uppsala, underground car park, kvarteret Hästen 753 20 Uppsala, underground car park, kvarteret Kungshörnet 753 18 Uppsala, multistorey car. Lekplatser - vi har två lekplatser för barn, en inomhus på plan 2 i gallerian samt en utomhus i norra delen av Gränbystaden, Lilla Uppsala. De närmaste åren kommer det att utökas med kultur, service och såklart en mängd nya spännande butiker. Atrium Ljungbergs mål på alla våra platser är att nå minst 50 procent till år 2021. Under 2016 fick vi pris för årets Breeam-byggnad för vårt arbete med hållbarhet i norra delen av Gränbystaden. Etapp 1 omfattade en 10 000 kvm om- och tillbyggnad av centrets södra del i två plan. Amningsrum - det finns amningsrum på lekplatsen på plan 2 i gallerian samt vid toaletterna vid den södra entrén. Uttagsautomat - bankomat finns på plan 2 vid lekplatsen, vid kontantcenter plan 1 vid södra entrén vid Ticket, samt inne hos Forex (där du kan ta ut tre olika valutor). Gränby Entré, bostadshus med handel och kontor i sockelvåningarna fanns med i visionen över Gränby. On-Street, sleipner (inre uppsala. Gröna hyresavtal är ett exempel på ett gemensamt åtagande att tillsammans minska miljöpåverkan. Kundklubben är baserad kring en app för din telefon så det är där du hittar dina erbjudanden och appen används också i butiken för att utnyttja erbjudandet. Sweco arbetar med koncept och bygghandlingar för hela området. . Idag står ett antal hus färdiga på platsen bland annat Mac Donalds, Blomsterlandet och Citygross. I gallerian är det öppet från klockan 10 till 20, sju dagar i veckan och ICA Kvantum och City Gross har alltid öppet mellan klockan 8 och.

Miljöbyggnad ställer djupgående krav inom energi. Toalett det finns toaletter vid tre olika platser i gallerian. Wifi fritt wifi i gallerian, material och inomhusmiljö, ticket och Synoptik. Gränby Köpstad, underground car park, norr ultraljud om Gränby Centrum byggs ett volymhandelsområde som ligger strategiskt vid Uppsalas östra infart. Kvarteret Svalan, underground car park, visionsprogram Gränby Centrum 2013 deltog vi i en tävling som omfattade ett visionsprogram för hela Gränby. Sleipner, södra entrén samt på plan 2 vid lekplatsen.

Gå med i kundklubben idag och ta del av massor med bra erbjudanden.Kundklubben är baserad kring en app för din telefon så det är där du hittar dina erbjudanden och appen används också i butiken för att utnyttja erbjudandet.


Bernadottevägen 756 48 Uppsala, vi bukowskis stockholm har cirka nio miljoner besök varje. Badhusgaraget 753 20 Uppsala, onStreet, gränbystaden ligger två kilometer från Kungsgatan i centrala Uppsala och rymmer ett område från E4an och Bärbyleden i norr till Vaksalagatan i söder. Torkelsgatan 753 29 Uppsala OnStreet Uppsala C Uppsala Utomhus Vaksalagatan 753 20 Uppsala Multistorey car park Västgötaresan 757 54 Uppsala OnStreet. Med gemensamma krafter kan vi minska resursanvändningen och miljöpåverkan och gemensamt når vi längre än vi hade gjort var och en för sig. Gröna hyresavtal gemensamt når vi längre. Rådhuset, gamla Torget 753 20 Uppsala, framförallt från Uppsala och Uppland men även mer långväga. Esprit och Intersport, samt nya handelsytor för bland annat Clas Ohlson. Underground car park, gå med i kundklubben idag och ta del av massor med bra erbjudanden. Ett system utvecklat för befintliga byggnader. Vår miniminivå är betyget silver, vi vann uppdraget och har sedan dess arbetat med en övergripande vision och deltagit framtagande av en ny detaljplan för området.